Obsługa kasowaWPŁAT gotówkowych w PLN na rzecz Uniwersytetu dokonuje się w kasach PEKAO SA podając:

 • konto bankowe Uniwersytetu Opolskiego nr:
  68 1240 3103 1111 0000 3485 6745

  (Bez podania konta kasjer nie przyjmie gotówki a podanie innego konta spowoduje pobranie prowizji )

 • informację KOGO (imię i nazwisko, firma) i CZEGO dotyczy wpłata (za co, Wydział; NR i nazwa studiów podyplomowych.)
  (Brak w/w informacji może spowodować, że wpłata nie będzie rozliczona )

WYPŁAT gotówkowych w kasach PEKAO SA z dyspozycji Uniwersytetu Opolskiego dokonuje się na podstawie: DOWODU OSOBISTEGO po podaniu kasjerowi hasła AUTOWYPŁATA z UO

Pracownicy i Studenci, którzy nie odebrali gotówki w kasach PEKAO w ciągu 14 dni winni zgłosić się po odpowiednią dyspozycję w Dziale Finansowym ( pokój nr 10) z dowodem osobistym żeby zrealizować należność w kasie banku.

W celu otrzymania zwrotu gotówki z tytułu rozliczenia zaliczki, delegacji, faktury gotówkowej i itp. dokumenty w opisie winny zawierać numer WŁASNEGO KONTA BANKOWEGO lub numer PESEL dla dokonania przelewu albo przekazania gotówki do kasy w PEKAO SA.


Lokalizacje PEKAO SA w Opolu:

 • ul. Damrota 2, Opole (godziny otwarcia 800-1800)

 • Plac Wolności 3, Opole (godziny otwarcia 900-1700)

 • ul. Osmańczyka 15, Opole (godziny otwarcia 900-1800 ; sobota 900-1300 )
Uniwersytet Opolski,
45-040 Opole, pl. Kopernika 11a,
NIP: 754-000-71-79, Regon: 000001382

Sekretariat
tel.: 54-16-070 wew. 270, tel.: 54-16-071 wew. 271, fax: 54-16-000
e-mail: sekretariat@uni.opole.pl

administrator strony: rwojtyra@uni.opole.pl 

tel: 54-15-960 wew.160

 


dol